โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

สัญชาตญาณ อธิบายทางการแพทย์คำที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณ

สัญชาตญาณ การก่อตัวของการเชื่อมโยงเชื่อมโยงใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นการผูกขาดโซนที่ตื่นตัวเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ ที่มีความตื่นเต้นง่ายน้อยกว่า และแม้กระทั่งในบริเวณที่มีการยับยั้งของสมองไม่มากก็น้อย แต่ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ พวกเขาเจาะธรณีประตูของสติภายใต้เงื่อนไขบางประการเท่านั้น ในกรณีนี้กระบวนการสร้างวิธีแก้ปัญหาแบบ สำเร็จรูป สำหรับปัญหาเฉพาะ

งานจะหายไปจาก ขอบเขตการมองเห็น และจิตสำนึกจะแก้ไขเฉพาะผลลัพธ์ สุดท้าย และเสร็จสิ้นเท่านั้น เนื่องจากการเชื่อมต่อประสาทชั่วคราว ที่สะท้อนถึงกระบวนการเตรียมสารละลายที่เสร็จสิ้น อยู่ในรัฐแล้วด้วยเหตุนี้ผล จึงดูเหมือนกะทันหันไร้เหตุผล เป็นต้น เมื่อระบุลักษณะที่ปรากฏนี้ด้วยสาระสำคัญของกระบวนการ มันง่ายที่จะรับตำแหน่งความเข้าใจในอุดมคติของสัญชาตญาณ ด้วยการรับรู้โดยสัญชาตญาณ จะเห็นเฉพาะส่วนสุดท้ายที่

เป็นผลของกระบวนการทางปัญญา ที่ซับซ้อนนี้เท่านั้นที่มองเห็นได้ ขั้นตอนเริ่มต้นและขั้นตอนต่อมา ของกระบวนการรับรู้นั้นถูกข้ามไป แต่ถึงแม้จะใช้ สัญชาตญาณ กระบวนการของความรู้ความเข้าใจก็เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมายและรูปแบบของการคิดเชิงตรรกะ บนพื้นฐานของการทำงานของกลไก และกฎหมายทางจิตสรีรวิทยา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติเชิงตรรกะ ของความรู้โดยสัญชาตญาณ จำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางตรงและทางอ้อม

หากในความรู้ความเข้าใจทั่วไป แม้จะมีการไกล่เกลี่ย ขั้นตรรกะใหม่แต่ละขั้นยังคงขั้นตอนก่อนหน้า และทำหน้าที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเบื้องต้น สำหรับขั้นตอนถัดไป ในการรับรู้โดยสัญชาตญาณ ห่วงโซ่ตรรกะของการให้เหตุผลจะแตกเหมือนที่เคยเป็น อยู่กลางหลุดออกมาของมัน และลอยไปยังพื้นผิวของจิตสำนึกเท่านั้นถึงที่สุด วรรณคดีทางการแพทย์ประกอบ ด้วยคำแถลงเกี่ยวกับสัญชาตญาณ ที่หลากหลายและมักไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน ศาสตราจารย์ 1913

สัญชาตญาณ

ได้เปลี่ยนสัญชาตญาณเป็นวิธีเดียว ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ ด้วยสัญชาตญาณ เราเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ เขาเขียนว่า ที่ทำให้ผู้ป่วยรายนี้แตกต่างจากคนอื่น สร้างความเป็นตัวของตัวเอง การใช้สัญชาตญาณในการแพทย์อย่างกว้างขวางนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกการขาดความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับสาเหตุและการเกิดโรคของโรคจำนวนหนึ่งและความต้องการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในอีกด้านหนึ่ง

ความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ ในการหยิบยกสมมุติฐาน ที่แก่ก่อนวัยต่างๆ สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติและสาระสำคัญ ของโรคที่ยังไม่ทราบ มันสามารถกระตุ้น ให้เกิดความอยากที่จะเจาะความลึกลับ ของโรคด้วยวิธีที่ไม่ปกติ สัญชาตญาณ และอื่นๆ การขาดความเข้าใจในวิถีแห่งการรู้คิด ที่แท้จริงของโลกรอบตัวเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ดี สำหรับการเกิดขึ้นของแนวคิด ในอุดมคติเกี่ยวกับบทบาท และสถานที่ของสัญชาตญาณในการรับรู้

ในปรัชญาวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่ สัญชาตญาณมีความสำคัญในโครงสร้าง และขั้นตอนของการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้ นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ชั้นนำในประเทศได้สรุปขีดจำกัดของความเป็นไปได้ทางปัญญาที่สัญชาตญาณมี นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กล่าวถึงสถานที่แห่งสัญชาตญาณในกระบวนการรับรู้ ดานิเลฟสกี้ 1822 ถึง 1885 เขียนว่า ยาที่มีเหตุผลต้องได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอันเป็นผลที่ตามมาอย่างมีเหตุผลจากข้อเท็จจริง

ยิ่งคาดเดาน้อยลง สัญชาตญาณของจิตใต้สำนึกที่เรียกกันว่า แพทย์ยิ่งน้อยขึ้นอยู่กับ ความประทับใจครั้งแรก ของเขา และ ความเที่ยงตรงในมุมมองของเขา ยิ่งวิธีการของเขาแม่นยำและเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น เฉพาะในกรณีนี้ ศิลปะ ของการรับรู้และการรักษาสามารถเข้าสู่ระบบ ความรู้เชิงวัตถุหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แพทย์ชื่อดัง บ็อตกินชี้ให้เห็นถึง การใช้กระบวนการคิดอัตโนมัติ ที่ใช้งานง่ายอย่างแพร่หลายในด้านการแพทย์

โดยเฉพาะกิจกรรมการวินิจฉัย การวินิจฉัยโดยแพทย์เพียงแวบแรกที่เห็นผู้ป่วย เขาเขียนเป็นสาเหตุของความคิดเห็น ที่เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความไม่ซื่อสัตย์ของมุมมองที่เรียกว่าแพทย์คนนี้หรือหมอคนนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยทักษะบางอย่างและความสามารถบางอย่าง ผู้คนสามารถพัฒนาความสามารถในการสรุปผลบนพื้นฐานของความประทับใจครั้งแรกในระดับที่มาก และบ่อยครั้งโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของศูนย์ความคิดที่มีสติ

แพทย์ ผู้ทำการวินิจฉัยผู้ป่วยหรือข้อสรุปเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเขา โดยไม่ต้องมีข้อเท็จจริงเพียงพอบนพื้นฐานของความประทับใจ ครั้งแรกที่ศูนย์กลางผ่านไดรฟ์ต่อพ่วงเท่านั้น มันทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณ กระบวนการคิดแบบเป็นพักๆ ความคล่องแคล่วหรือความรัดกุมของการไหล ของความคิดด้วยความรู้ที่เข้าใจง่าย สามารถเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยได้ ในหลายกรณี สัญชาตญาณขัดกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ต้องการ ด้วยความแม่นยำ

นักวิทยาศาสตร์ต่างชาติบางคนเปลี่ยนสัญชาตญาณให้กลายเป็นรูปแบบการรับรู้ที่ไร้เหตุผลเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ฟิสซอง กล่าวว่าแพทย์ตระหนักถึงโรคในลักษณะที่มีเหตุผลอย่างยิ่งในขณะที่เขารู้จักบุคคลในที่ประชุมโดยไม่ปฏิบัติตามกฎแห่งการคิดและไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตรรกะของการรับรู้ดังกล่าว สัญชาตญาณเป็นรูปแบบเฉพาะของความรู้ความเข้าใจ โดดเด่นด้วย ความสั้น ความรัดกุม ของการตัดสิน เป็นต้น ถือว่าเป็นหนึ่งเดียว

ปัญหาทางสังคมและชีววิทยา ด้านที่สำคัญที่สุดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและการแพทย์คือปัจจัยทางสังคม ปรัชญาในวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในภาษาถิ่นของหลักการทางชีววิทยาและสังคมของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องอีกครั้ง ปัญหานี้มีหลายแง่มุมและหลายแง่มุม มีการเชื่อมโยงกับทฤษฎีวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์อื่นๆ พวกเขาทั้งหมดแต่ละคน

ศึกษาเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมของการพัฒนาสายวิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยวิธีของตนเอง ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับปัญหานี้คือคำถามเกี่ยวกับสถานที่และบทบาทของการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ท่ามกลางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่นๆ ศึกษาปัจจัยทางวิชามานุษยวิทยา พันธุกรรม จริยธรรม และปัจจัยอื่นๆ ในการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้คน เป็นผลให้แพทย์จำนวนมาก

สำหรับการกำหนดปรัชญาและระเบียบวิธีของปัญหาทางสังคมและชีวภาพนั้น ประการแรกคือการเข้าใจคำถามเกี่ยวกับลำดับชั้นของรูปแบบการเคลื่อนไหวและระดับการพัฒนาของสิ่งมีชีวิต ในปรัชญาวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่ คำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในชีววิทยาของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ พันธุศาสตร์และมานุษยวิทยามนุษย์สมัยใหม่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าในจีโนไทป์

เงื่อนไขของสปีชีส์ บุคคลไม่เปลี่ยนแปลง เขาอาศัยอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ของสายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ วิวัฒนาการมหภาคของมนุษย์หรือความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของเขาเช่น ความเป็นไปได้ของสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเวลาได้หายไป การพัฒนามานุษยวิทยาในการพัฒนาหยุดลงและสปีชีส์ อยู่ในสถานะเสถียร อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงชีววิทยาของมนุษย์ได้จางหายไป

อ่านต่อ น้ำมันไฮโดรฟิลิก วิธีการใช้น้ำมันไฮโดรฟิลิกเพื่อทำความสะอาด