โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

เนื้องอกของมดลูก ทำไมเนื้องอกในมดลูกจึงเกิดขึ้น อธิบายได้ ดังนี้

เนื้องอกของมดลูก ปรากฏขึ้นจากการเติบโตของเนื้อเยื่อ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเจริญเติบโตนี้ เนื้องอกที่อ่อนโยนหรือร้ายกาจมีความโดดเด่น ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยหลายอย่างรวมกัน เซลล์เริ่มแบ่งตัวอย่างไม่สามารถควบคุมได้ และก่อให้เกิดการสะสมของเนื้อเยื่อ เนื้องอก บทบาทที่สำคัญสำหรับการรักษาที่ประสบความสำเร็จนั้นเล่นโดยการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยนรีแพทย์

ระหว่างการตรวจหรือตามผลของอัลตราซาวนด์ ในระยะแรก สามารถกำจัดพยาธิวิทยาได้ในเวลาอันสั้น เนื้องอกในมดลูก เนื้องอกในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการใดๆ ซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความจำเป็นในการไปพบแพทย์นรีแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจ และวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น มดลูกเป็นอวัยวะกลวงที่มีผนังหลายชั้น จากด้านในโพรงถูกปกคลุมด้วยเยื่อเมือกที่เรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูก

ส่วนหลักของผนังแสดงโดยกล้ามเนื้อ มีบทบาทสำคัญในการหดตัวของอวัยวะ ส่วนนอกของมดลูกปกคลุมด้วยแคปซูลเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหนาแน่น เนื้องอกของมดลูก สามารถปรากฏและเติบโตในส่วนโครงสร้าง ร่างกาย ปากมดลูก อวัยวะในมดลูก ประเภทของเนื้องอกจะถูกกำหนด หลังจากศึกษาธรรมชาติของเซลล์ที่ประกอบขึ้นเท่านั้น

เนื้องอกในมดลูกชนิดต่างๆ เกณฑ์หลักสำหรับการจำแนกประเภท คือลักษณะของการเติบโตของเนื้องอก มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเนื้องอกที่อ่อนโยนและร้าย เซลล์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยในระหว่างการเจริญเติบโต จะเคลื่อนย้ายเนื้อเยื่อรอบๆเท่านั้น และเซลล์ที่ร้ายกาจจะเติบโตเป็นพวกมัน เนื้องอกมะเร็งเกิดขึ้นอีกบ่อยขึ้นการรักษาของพวกเขา ต้องใช้การกระทำที่รุนแรงมากขึ้น

คุณสมบัติของเนื้องอกมะเร็ง คือการแพร่กระจาย นั่นคือการปรากฏตัวของเซลล์เนื้องอกทั่วร่างกาย ต่อไปนี้คือประเภทของเนื้องอกที่อ่อนโยนของมดลูก เนื้องอก ไฟโบรไมโอมา ติ่งเนื้องอก Fibroids และfibromyomas เป็นเนื้องอกที่ขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ เนื้องอกไม่แพร่กระจาย ภาวะแทรกซ้อนของเนื้องอกสามารถสังเกตได้เฉพาะกับขนาดของเนื้องอกที่มีนัยสำคัญเท่านั้น

การแปลเนื้องอกบ่อยครั้งของมดลูก ความถี่ของเนื้องอกเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุที่มากขึ้น แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย Adenoma มีรูปแบบของโพลิปที่อยู่บนเยื่อบุมดลูก การก่อตัวที่ร้ายกาจรวมอยู่ในแนวคิดของมะเร็งมดลูก ในหมู่พวกเขามีพยาธิสภาพดังต่อไปนี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก ซาร์โคมา มะเร็งเซลล์สความัส มะเร็งต่อม เนื้องอกร้ายประเภทนี้ถูกกำหนดหลังจากการตรวจเนื้อเยื่อ

เนื้องอกของมดลูก

ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการตรวจชิ้นเนื้อเยื่อและทำการวินิจฉัย ขึ้นอยู่กับการรักษาที่กำหนดไว้ ตำแหน่งทางกายวิภาคมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเนื้องอกมะเร็ง สิ่งนี้มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การปฏิบัติงาน และยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอกมะเร็งในโพรงมดลูกมีมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก ทำไมเนื้องอกในมดลูกจึงเกิดขึ้น

กลไกการเจริญเติบโตของเนื้องอกยังคงมีการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เป็นการยากที่จะระบุสาเหตุโดยตรงของเนื้องอก ส่วนใหญ่มักเป็นผลที่ซับซ้อนจากหลายปัจจัย การแบ่งเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ สามารถนำไปสู่จูงใจทางพันธุกรรม ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ผลที่ตามมาของการบาดเจ็บของอวัยวะระหว่างการผ่าตัดการยุติการตั้งครรภ์ กระบวนการอักเสบเรื้อรังในร่างกาย

โรคติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเวลานาน ความล้มเหลวของการป้องกันภูมิคุ้มกันของร่างกาย นิสัยที่ไม่ดี สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย อาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้องอกในมดลูก ความร้ายกาจของโรคนี้อยู่ที่การไม่มีอาการในระยะแรก เมื่อผู้หญิงเริ่มถูกรบกวนจากอาการของโรค ขั้นตอนของกระบวนการอาจค่อนข้างร้ายแรง นี่เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความจำเป็นในการเยี่ยมชมสูตินรีแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจ

และวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก โรคใดๆป้องกันได้ง่ายกว่าการรักษา อาการต่อไปนี้ควรเตือนผู้หญิง รู้สึกเจ็บปวดและไม่สบายในช่องท้องส่วนล่าง การละเมิดรอบประจำเดือน ประจำเดือนผิดปกติมากเกินไปหรือไม่เพียงพอ เจ็บปวด ออกจากอวัยวะเพศ จากน้ำนมอ่อนถึงสีน้ำตาลมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ความเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกระหว่างประจำเดือน ความรู้สึกของสิ่งแปลกปลอมในช่องท้องส่วนล่าง

แรงกดที่ด้านหลัง ปวดกระดูกสันหลัง ความผิดปกติของลำไส้ท้องผูก อาการของโรคเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเนื้องอกมีขนาดใหญ่การละเมิดการทำงานของอวัยวะใกล้เคียง ก็เริ่มขึ้นความเจ็บปวดจะเพิ่มขึ้น การวินิจฉัยเนื้องอกในมดลูก หลังจากที่ผู้หญิงคนหนึ่งพบอาการข้างต้นในตัวเองแล้ว จำเป็นต้องติดต่อสูตินรีแพทย์ แพทย์จะกำหนดขั้นตอนการวินิจฉัยที่จะกำหนดตำแหน่งของเนื้องอก

ขนาด ชนิด และโครงสร้างของเนื้องอก โปรแกรมวินิจฉัยประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ ปรึกษาและตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ การตรวจส่องกล้อง การตรวจชิ้นเนื้อเนื้อเยื่อ การศึกษาทางสัณฐานวิทยา เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์หรือเรโซแนนซ์แม่เหล็ก การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัย เป็นข้อมูลของการวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา

และการตรวจชิ้นเนื้อที่เป็นสาเหตุของการพิจารณาขั้นสุดท้ายของชนิดของเนื้องอก การรักษาโรคและการพยากรณ์โรคจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเหล่านี้ วิธีการทางสายตา เช่น เอกซเรย์ การส่องกล้อง จะช่วยให้คุณกำหนดกลวิธีในการปฏิบัติงานได้หากจำเป็นต้องทำการผ่าตัด ก่อนเริ่มการรักษาคุณควรไปพบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการตรวจจะช่วยระบุสาเหตุของเนื้องอก และผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ เช่นแพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์

ขั้นตอนการรักษาเนื้องอกในมดลูก เนื้องอกของมดลูก การรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอก นอกจากนี้ ยังมีการเลือกกลยุทธ์ตามขนาดของเนื้องอก และตำแหน่งทางกายวิภาค การรักษาแบบอนุรักษนิยมประกอบด้วยการใช้ยาฮอร์โมน สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ส่งผลต่อเนื้องอกที่เป็นพิษเป็นภัยที่มีขนาดเล็ก สำหรับโรคร้าย การรักษาแบบอนุรักษนิยมอยู่ในรูปแบบของเคมีบำบัด ซึ่งเป็นยาที่ทรงพลังที่หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์

กลยุทธ์การผ่าตัดใช้สำหรับเนื้องอกขนาดใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของอวัยวะอื่น สาเหตุอาจมาจากการสลายตัวของเนื้องอกและมีเลือดออกรุนแรง สำหรับเนื้องอกขนาดเล็กใช้ เทคนิคเลเซอร์ การรักษาด้วยความเย็น การสัมผัสคลื่นวิทยุ การแข็งตัวของเลือดด้วยไฟฟ้า ไดอะเทอร์โมโคแอกกูเลชัน ในกรณีส่วนใหญ่ การปรากฏตัวของเนื้องอกร้ายเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการผ่าตัดเอาออก

โดยคำนึงถึงปัจจัยที่แม้แต่เซลล์มะเร็งเพียงเซลล์เดียว ก็สามารถกระตุ้นให้มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำได้ ดังนั้น เนื้องอกจะถูกลบออกด้วยการจับเนื้อเยื่อที่แข็งแรง เงื่อนไขบางอย่างสามารถกำจัดได้โดยการกำจัดอวัยวะบางส่วนในบริเวณอวัยวะเพศหญิง เพื่อช่วยชีวิตผู้หญิง จากวิธีการรักษาเนื้องอกมะเร็งเพิ่มเติม การรักษาด้วยรังสีก็มีความโดดเด่นเช่นกัน ใช้ในกรณีขั้นสูงเมื่อไม่สามารถทำการผ่าตัดหรือเป็นส่วนเสริมของการผ่าตัดได้

นอกจากนี้ ในที่ที่มีเนื้องอกร้าย เคมีบำบัดยังถูกใช้อย่างแข็งขัน ในบรรดาวิธีการใหม่ล่าสุดในการรักษาโรคเนื้องอกวิทยาคือยาต้านมะเร็งที่มีแอนติบอดีพิเศษ สารออกฤทธิ์จะถูกส่งไปยังเซลล์ทางพยาธิวิทยา หยุดการเจริญเติบโตและทำลายเนื้องอก การพยากรณ์โรคของการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของเนื้องอก ลักษณะและขนาดของเนื้องอก ตลอดจนเวลาในการรักษา

อ่านต่อ วิทยาศาสตร์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในโลกที่เปลี่ยนไป