โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

คอมพิวเตอร์ อธิบายเกี่ยวกับคนที่ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื่องแรกคือใคร

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ หนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสงคราม เค … Read more