โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

การผ่าตัด อธิบายและทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติในการผ่าตัดสนามทหาร

การผ่าตัด ในฐานะวิทยาศาสตร์เรื่องและคุณสมบัติ การผ่าตัดสนามทหาร การผ่าตัดภาคสนามทางทหาร เป็นส่วนสำคัญของการแพทย์ทางทหาร และเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดที่ศึกษาการจัดระบบการดูแลการผ่าตัด สำหรับผู้บาดเจ็บในสงครามพยาธิวิทยาการรบสมัยใหม่ และการรักษาผู้บาดเจ็บขึ้นอยู่กับลักษณะของการสู้รบ วิชาศัลยศาสตร์ภาคสนาม เป็นวิชาเกี่ยวกับการรักษาผู้บาดเจ็บในสงคราม การรักษาบาดแผลและการรักษาบาดแผล

ซึ่งเป็นเรื่องของสาขาการผ่าตัดที่แตกต่างกัน หลักคำสอนเรื่องบาดแผลเป็นเรื่องของการผ่าตัดทั่วไป และการรักษาบาดแผลของการแปลหลายภาษา มีการศึกษาในส่วนส่วนตัวของประสาทศัลยศาสตร์ บาดแผลและสาขาศัลยกรรมอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงปัญหาขององค์กร ที่เกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บจำนวนมาก และในเงื่อนไขต่างๆของสงคราม ตำแหน่งนี้เป็นลักษณะเด่นที่สำคัญ ของการผ่าตัดภาคสนามของทหาร

เนื่องจากในภาคสนามนั้นยังห่างไกลจากความเป็นไปได้เสมอ ที่จะดำเนินมาตรการการวินิจฉัย และการรักษาอย่างเต็มรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ในสภาวะสงบสุขสมัยใหม่ สำหรับบาดแผลของการแปลเป็นภาษาต่างๆ ศัลยศาสตร์สนามทางทหารแตกต่างจากศัลยศาสตร์สาขาอื่นๆ ในด้านอื่นๆประการแรก รวมถึงการศึกษาปัญหาของการเรียงลำดับทางการแพทย์ของผู้บาดเจ็บ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการการผ่าตัด ในการไหลของผู้บาดเจ็บและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

การผ่าตัด

ศึกษาประเด็นการให้การดูแลทางศัลยกรรม ในสภาวะที่ยากลำบากและอันตราย ในเต็นท์และแม้แต่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม การศึกษาคุณลักษณะของการให้การดูแลทางศัลยกรรม และเนื้อหาในหน่วยแพทย์ หน่วยงานและสถาบันทางการแพทย์ การกำหนดปริมาณการรักษาที่เหมาะสมของการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์ทางยุทธวิธี ด้านหลังและทางการแพทย์ ศึกษาวิธีการให้การรักษาพยาบาล วิธีการรักษาการผ่าตัด

ระยะเวลาที่เหมาะสมและประเภทของการอพยพผู้บาดเจ็บ จากการบาดเจ็บของท้องถิ่นต่างๆ ศึกษาอุปกรณ์การผ่าตัดและอุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วยการจัดหาหน่วยแพทย์ หน่วยงานและสถานพยาบาล และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเหล่านั้น การผ่าตัดสนามทหาร เนื่องจากสาขาเวชศาสตร์การทหารเป็นองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการดูแล การผ่าตัด สำหรับผู้บาดเจ็บในสงครามและการรักษาผู้บาดเจ็บจากการบาดเจ็บเฉพาะ

ผลที่ตามมาและภาวะแทรกซ้อน รูปแบบองค์กรของการประยุกต์ใช้ความรู้นี้คือระบบการรักษาผู้บาดเจ็บ เป็นขั้นเป็นตอนพร้อมการอพยพตามจุดหมายปลายทาง ตรงกันข้ามพื้นฐานของมันคือความสามัคคีของกระบวนการรักษา และการอพยพเมื่อผู้บาดเจ็บเคลื่อนไปทางด้านหลัง ระบบการรักษาผู้บาดเจ็บเป็นขั้นพร้อมการอพยพตามจุดหมายปลายทางนั้น ใช้เฉพาะในสภาวะทางทหารเท่านั้น ตั้งแต่ความขัดแย้งทางอาวุธขนาดเล็ก ไปจนถึงสงครามขนาดใหญ่

ขึ้นอยู่กับขนาดของการสู้รบ อาจมีการปรับเปลี่ยนและแม้แต่องค์ประกอบแต่ละอย่างก็อาจแตกต่างกัน แต่สาระสำคัญยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ระบบการรักษาผู้บาดเจ็บเป็นขั้นพร้อมการอพยพ ตามจุดหมายปลายทางสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ในระดับชาติเท่านั้น เมื่อกฎหมายในช่วงสงครามหรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ ในช่วงที่มีการสู้รบในประเทศหรือภูมิภาค ในเงื่อนไขของสงครามในท้องถิ่น และความขัดแย้งทางอาวุธ การสนับสนุนทางการแพทย์

รวมถึงการอพยพสำหรับผู้บาดเจ็บนั้น ขึ้นอยู่กับแนวคิดของการให้การดูแลผ่าตัดเฉพาะทางระยะแรก SHPโดยยึดตามการอพยพทางการแพทย์ทางอากาศ ของผู้บาดเจ็บจากรูปแบบการต่อสู้ของกองทหารโดยตรง ไปยังสหสาขาวิชาชีพขั้นสูง สำหรับการแพทย์ทหาร หลักคำสอนทางการแพทย์ทหารเป็นกฎหมายชนิดหนึ่ง สาระสำคัญของมันถูกจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเต็มที่ ในการประชุมใหญ่ครั้งแรก 12 ถึง 13 กันยายน 2483 แพทยสภาวิชาการ

อิวาโนวิชสเมียร์นอฟ 244 ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสุขาภิบาลทหารหลักของกองทัพแดง เกี่ยวกับการผ่าตัดสนามของทหาร หลักคำสอนทางการแพทย์ของทหาร เป็นชุดของหลักการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการจัดหาการผ่าตัดและการรักษาผู้บาดเจ็บในสงคราม ซึ่งในเงื่อนไขทางทหารจะมีสถานะเป็นกฎหมาย หลักการหลักๆมี 3 ข้อ ประการที่ 1 ความสามัคคีของมุมมองเกี่ยวกับสาเหตุ การเกิดโรคและการรักษาพยาธิวิทยาการผ่าตัดการต่อสู้

คำจำกัดความเดียวของแนวคิด นั่นคือในเงื่อนไขทางทหารการรักษาผู้บาดเจ็บ โดยแพทย์ทุกคนดำเนินการตามวิธีการเดียวที่กำหนดไว้ ในคำแนะนำเกี่ยวกับการผ่าตัดภาคสนามทางทหาร 2โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ความรู้และทักษะที่แพทย์ได้รับ ระหว่างการฝึกอบรมและกิจกรรมภาคปฏิบัติ อันดับ 2 ความต่อเนื่องในการให้บริการศัลยกรรมทุกประเภท ขึ้นอยู่กับความเป็นเอกภาพของมาตรการทางการแพทย์ และการอพยพทั้งหมด

ซึ่งดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ ซึ่งหมายความว่าในทุกขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ กลุ่มผู้บาดเจ็บที่เป็นเนื้อเดียวกันจะมีความโดดเด่น ผู้ที่ต้องการการดูแลฉุกเฉินในระยะนี้ ในห้องผ่าตัด ห้องแต่งตัวหรือห้องผู้ป่วยหนัก ต้องการการดูแลทางการแพทย์ ในหน่วยงานของขั้นตอนนี้ตามลำดับความสำคัญ อาจมีการอพยพหลังจากให้ความช่วยเหลือในแผนกคัดแยกและอพยพ ต้องการการรักษาตามอาการเท่านั้น

ปัจจุบันมีคำแนะนำเกี่ยวกับการผ่าตัดภาคสนามทางทหาร ที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าคณะกรรมการการแพทย์ทหาร หลักของกระทรวงกลาโหมในปี 2543 กำลังเตรียมคำแนะนำฉบับใหม่โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในคอเคซัสเหนือในปี 2542 ถึง 2545 นอกจากนี้ สำหรับผู้บาดเจ็บที่ต้องการการดูแลฉุกเฉิน มาตรการการรักษาที่เป็นเนื้อเดียวกัน จะดำเนินการในทุกขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ กำจัดภาวะขาดอากาศหายใจ

การหยุดเลือด การกำจัดภาวะปอดบวมตึง ลำดับที่ 3 ลำดับในการให้การดูแลการผ่าตัด แก่ผู้บาดเจ็บในรูปแบบของการเพิ่มปริมาณ และความซับซ้อนของมาตรการการรักษา ที่เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อผู้บาดเจ็บเคลื่อนไปทางด้านหลัง ตัวอย่างเช่น สายรัดใช้กับชายที่บาดเจ็บ ซึ่งมีเลือดออกภายนอกจากเส้นเลือดใหญ่ ของแขนขาที่เสียหายในสนามรบ เมื่อให้การปฐมพยาบาล สายรัดจะถูกควบคุม ในการจัดหาการผ่าตัดที่ผ่านการรับรอง KHP การไหลเวียนของเลือดในแขนขา

ซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูโดยอวัยวะเทียมชั่วคราวของเรือที่เสียหาย และในขั้นตอนของการให้ SCS การหยุดเลือดขั้นสุดท้ายและการฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือด หลักในแขนขาจะดำเนินการโดยใช้การเย็บ หรือการตกแต่งหลอดเลือดแดงที่เสียหายโดยอัตโนมัติ

อ่านต่อ : การกินอาหาร อธิบายถึงอาการของคนที่มีทัศนคติในการกินอาหารที่ผิดปกติ