โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านศิลางาม

อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2563
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2548
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2545